Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]
Piętka
NAPRAWA GŁOWIC
I SILNIKÓW
WASZE ZLECENIE
slid2.JPG slid1.JPG slid3.JPG slid4.JPG slid5.JPG

Regulamin

 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

www.pietka.com.pl

 firmy Piętka 1 sc, Krzysztof Piętka, Małgorzata Piętka z siedzibą w Wrocławiu.

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na stronie www.pietka.com.pl.

2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Użytkownicy strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.

4. Podmiotem oferującym treści na stronie jest:

 Piętka 1 sc, Krzysztof Piętka, Małgorzata Piętka

ul. Pińska 3, 54-618 Wrocław

tel. 71 3737241

email: pietka@pietka.com.pl nazywana dalej Spółką

 § 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach strony jest bezpłatne.

2. Użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na stronie zgodnie z polskim prawem oraz niniejszym regulaminem.

3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.

 § 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Dane i zdjęcia zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy.

2. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte na stronie.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na stronie przez jej użytkowników.

4. Wszelkie informacje na stronie nie mają chrakteru oferty w sensie KC.

5. Spółka dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania strony.

6. Spółka nie gromadzi żadnych informacji o użytkownikach strony.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres pietka@pietka.com.pl lub na adres pocztowy Spółki.

2. Spólka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie.